Ballonverhalen
Het “Energiewonder” van Ad Ballon

Het “Energiewonder” van Ad Ballon

Ballonvaren is een verheven onderwerp; want het zweeft hoog, boven de wolken zelfs.Het is voor een ieder bevattelijk en aanschouwelijk alhoewel het boven ieder menselijk verstand gaat. Ondanks alle moderne techniek en ontwikkelingen van materialen blijft het principe van de heteluchtballon gehandhaafd en is dusdanig bijzonder en van wonderlijke eenvoud.

Ondanks al deze wonderlijke eenvoud is men er toch weer in geslaagd om anno 2009 een nieuwe innovatie voor de ballonvaart te ontwikkelen. Een innovatie die is verwerkt in de nieuwe ‘Vaillant’ ballon en dit jaar als eerste in Europa door Ad Ballon bv op commerciele basis in de vaart is genomen.

De nieuwe ‘Vaillant’ ballon is een brandstofbesparend energiewonder, vervaardigt uit een dubbelwandige membraamstof ‘Aerofabrix’ waarmee het brandstofvebruik tijdens een ballonvaart met meer dan de helft gereduceerd word. De hoeveelheid brandstof (propaangas) die een heteluchtballon verbruikt tijdens een vaart is ongeveer gelijk aan de hoeveelheid brandstof die een gemiddelde auto verbruikt op een reis van Amsterdam naar Barcelona.

Aerofabrix is voortgevloeid uit het zogenaamde HeiDAS project of wel de ‘Stoomballon’ die door de Technische Universiteit van Berlijn en in samenwerking met Festo werd ontwikkeld.Een ballon waarbij zeer hete stoom opgewekt wordt voor het drijfvermogen van een ballon. Stoom in plaats van Helium,Waterstof of Propaangas. Het uitgangspunt in het HeiDAS project was om de warmte in de ballon,veel langer dan normaal het geval is in een conventionele heteluchtballon, te behouden.Hiermee werd de kiem gelegd werd voor de ontwikkeling van de dubbelwandige Aerofabrix membraamstof zoals die nu verwerkt is in onze nieuwe Vaillant ballon.

Ad Haarhuis heeft in de winter van 2008 een aantal testvaarten gemaakt met een prototype van een in Aerofabrix vervaardigde ballon die door Ultramagic gebouwd werd. De bevindingen tijdens deze testvaarten waren in alle opzichten zo revolutionair dat het voor Ad Ballon zeer de moeite waard bleek om dit concept in de vaart te gaan nemen. Ad Ballon vond in Vaillant Nederland de juiste partner om deze uitdaging aan te gaan immers, Vaillant Nederland is al vele jaren de grootste leverancier van CV-ketels en het beleid van Vaillant Nederland is al vele decennia lang gericht op innovatieve producten met betrekking tot duurzaamheid met meer comfort en rendement. Onder het motto “Zuiniger en Schoner dan ooit” heeft Ad Ballon dit jaar een groot aantal succesvolle ballonvaarten gemaakt met de Vaillant ballon die in het voorjaar van 2009 in de vaart werd genomen. 

Terug naar vorige pagina